Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Ultimele noutati

Comunicat de presă – Finalizare proiect

decembrie 6, 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

Finanţare europeană pentru calificarea persoanelor din regiunea Sud- Est, angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

 

Joi, 05 decembrie 2013, începând cu ora 11.00, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Constanta a organizat la Hotel Ibis din Constanţa (Str. Mircea cel Bătrân nr. 39- 41), Sala Ovidiu, evenimentul de finalizare al proiectului Formare europeană pentru servicii turistice de calitate, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Proiectul a fost implementat în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013, de către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Constanta şi a avut ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului.

Prin acest proiect s-au realizat:

1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii;

2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesională;

3) Creşterea nivelului de informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului prin participarea la programe de consiliere şi orientare profesională a 320 de persoane ocupate în acest sector de activitate;

4) Creşterea nivelului de calificare a unui număr de 176 de angajaţi din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfăşurării programelor de formare profesională continuă.

„Experienţa si calificarea profesională sunt cele mai importante atuuri pe timp de criză. În primul rând, proiectul „Formare europeană pentru servicii turistice de calitate” oferă oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Vechimea în muncă şi calificările sunt elemente de care angajatorii ţin cont în procesul de restructurare in vederea reducerii cheltuielilor cu resursele umane. Formarea profesională şi participarea la cursuri de calificare vor fi considerate mereu benefice în carieră.

Mobilitatea pe piata forţei de muncă în România este redusă. Peste 50% din români se îndreaptă spre un loc de muncă similar. Oamenii sunt prudenţi. Totuşi, dacă alegi, reorientarea profesională în cele mai multe cazuri are succes, dar tot un succes îl reprezintă şi dacă rămâi în acelaşi domeniu cu condiţia creşterii nivelului de competenţă prin participarea la cursuri de calificare specializată. Criza nu este un motiv ca oamenii să aştepte, ci mai degrabă o scuză.

Reinventarea în carieră necesită timp. Seminţele pentru o astfel de mişcare se pun cu câteva luni înainte. Trebuie să-ţi întăreşti portofoliul participând la cursuri şi traininguri. Are mult sens să începi de acum schimbarea în domeniu, chiar dacă vei face efectiv pasul cel mare ceva mai târziu.

Încadrarea in muncă se face pe baza calificării profesionale. Angajatorii sunt destul de prudenţi şi atenţi la detalii. Însă un om calificat corespunzător, va avea întotdeauna prioritate.

Aşadar, mesajul meu pentru cei care vor să-şi dea mai multe şanse profesionale este: apelaţi la posibilităţile pe care le aveţi să obţineţi o nouă calificare! Pasul acesta vă poate proteja în viitor” – Viorica-Ani Merlă, Administrator Delegat * Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Constanta.

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice din Regiunea Sud-Est, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului, precum şi jurnalişti.

Comunicat de presă

Calificarea angajaţilor = Calitatea serviciilor

septembrie 17, 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 ’’Acces şi participare la Formare Profesională Continuă’’

 16 septembrie 2013

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CALIFICAREA ANGAJAŢILOR = CALITATEA SERVICIILOR

  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa” a organizat reuniunea membrilor şi a potenţialilor membri ai reţelei de parteneriat pentru promovarea formării continue a angajaţilor, organizată în cadrul proiectului “Formare europeană pentru servicii turistice de calitate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 în data de 16 septembrie, ora 12.30, la Hotel Ibis (str. Mircea cel Bătrân nr.39B – 41), sala Ovidiu.

Reuniunea şi-a propus să aducă în atenţia publicului teme de interes pentru piaţa muncii din România, oferind cadrul interactiv al unei dezbateri privind facilitarea participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă.  Astfel, în cadrul evenimentului au fost trecute în revistă aspecte privind beneficiile participării angajaţilor la programe de consiliere şi formare profesională, modul de implementare a unor astfel de programe în cadrul companiilor româneşti, precum şi noile perspective europene cu privire la investiţia în capitalul uman. Masa rotundă a prilejuit, de asemenea, prezentarea unor exemple de bună practică privind aplicarea programelor de formare profesională pentru angajaţii unor companii care activează în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului din România.

Evenimentul a continuat seria de activităţi din cadrul proiectului Formare europeană pentru servicii turistice de calitate, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul are ca scop creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, alimentaţiei publice în Judeţul Constanţa, Regiunea de Dezvolatre Sud – Est.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul, vă invităm să accesaţi  www.calificareinturism.ro.

Despre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa”

 • este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară de drept privat şi utilitate având ca membrii fondatori 14 unităţi administrativ teritoriale situate întrun areal geografic unitar şi cu abordare zonală integrată din Judeţul Constanţa, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST;
 • este instrument administrativ eficient în scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator  privind atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.

 

OBIECTIVELE statutare ale Zonei Metropolitane Constanţa

 • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
 • Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice
 • Dezvoltarea economică integrată;
 • Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
 • Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;
 • Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zonă;
 • Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
 • Atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa”are experienta, inclusiv prin membri fondatori, in domeniul fondurilor europene nerambursabile si are aprobat de catre autoritatile nationale si comunitare un plan integrat de dezvoltare urbana care contine o lista cu toate proiectele integrate ce sunt in implementare in arealul geografic REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST inclusiv proiecte de dezvoltare a resurselor umane.

Comunicat de presă

Testimonial

mai 17, 2012
Ani Viorica Merla

„Experienţa si calificarea profesională sunt cele mai importante atuuri pe timp de criză. în primul rând, proiectul „Formare europeană pentru servicii turistice de calitate” oferă oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Vechimea în muncă şi calificările sunt elemente de care angajatorii ţin cont în procesul de restructurare in vederea reducerii cheltuielilor cu resursele umane. Formarea profesională şi participarea la cursuri de calificare vor fi considerate mereu benefice în carieră.

Mobilitatea pe piaţa forţei de muncă în România este redusă. Peste 50% din români se îndreaptă spre un loc de muncă similar. Oamenii sunt prudenţi. Totuşi, dacă alegi, reorientarea profesională în cele mai multe cazuri are succes, dar tot un succes îl reprezintă şi dacă rămâi în aceiaşi domeniu cu condiţia creşterii nivelului de competenţă prin participarea la cursuri de calificare specializată. Criza nu este un motiv ca oamenii să aştepte, ci mai degrabă o scuză.

Reinventarea în carieră necesită timp. Seminţele pentru o astfel de mişcare se pun cu câteva luni înainte. Trebuie să-ţi întăreşti portofoliul participând la cursuri şi traininguri. Are mult sens să începi de acum schimbarea în domeniu, chiar dacă vei face efectiv pasul cel mare ceva mai târziu.

Încadrarea în muncă se face pe baza calificării profesionale. Angajatorii sunt destul de prudenţi şi atenţi la detalii, însă un om calificat corespunzător, va avea întotdeauna prioritate.

Aşadar, mesajul meu pentru cei care vor să-şi dea mai multe şanse profesionale este: apelaţi la posibilităţile pe care le aveţi să obţineţi o nouă calificare! Pasul acesta vă poate proteja în viitor.”

Viorica-Ani Merlă

Administrator Delegat * Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Constanta