Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Activităţi

1. Managementul proiectului va fi asigurat atât de solicitant cât şi de partener pe toată perioada de implementare şi va urmări utilizarea în mod optim a resurselor.

2. Asigurarea vizibilităţii proiectului si dezvoltarea unei campanii publice de conştientizare şi informare are ca obiectiv atât asigurarea vizibilităţii proiectului cât creşterea gradului de informare şi cunoaştere a oportunităţilor de participare la programe de formare profesională continuă FPC şi servicii de consiliere ş orientare profesională.

3. Autorizarea pentru a furniza programe de formare profesionala FPC pentru o calificare de nivel I (prevăzută în nomenclatorul calificărilor) va fi realizată de solicitant în primele 7 (şapte) luni de implementare şi are ca obiectiv creşterea capacităţii locale de furnizare a unor programe de FPC relevante pentru piaţa muncii din regiune.

4. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a angajaţilor. In cadrul acestei activităţi se vor identifica beneficiarii direcţi ai proiectului. Orientarea profesională are ca obiectiv proiectarea unui parcurs de dezvoltare a carierei personalizat. Beneficiarii sunt asistaţi pentru a-şi identifica competenţele dobândite anterior, a-şi stabili obiective profesionale şi a înţelege importanţa învăţării de-a lungul întregii vieţi.

5. Furnizarea unor programe de calificare flexibile şi adaptate nevoilor grupului ţintă va fi realizată de solicitant şi va avea ca obiectiv creşterea participării la programe de FPC pentru dobândirea unor calificări relevante pentru piaţa muncii. Vor fi organizate un număr de 5 programe, 2 pentru calificări de nivel I şi 2 pentru calificări de nivel II, 1 pentru calificări de nivel III, la care vor participa un număr de 185 de angajaţi. Pregătirea teoretică se va realiza în sălile de curs prevăzute in cadrul proiectului de către formatori certificaţi. Pregătirea practică se va realiza în ateliere prevăzute şi dotate corespunzator în cadrul proiectului precum şi în cadrul companiilor unde angajaţii îşi desfăşoară activitatea. Participarea la FPC va fi acompaniată de acordarea de subvenţii financiare pentru finalizarea cu succes a programului de calificare.

6. Auditul financiar (extern) al proiectului va fi realizat de un auditor sau firma de audit autorizată în condiţiile legii şi va verifica faptul ca toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de Autoritatea de Management a POSDRU.

7. Arhivarea. Vor fi subcontractate: editarea, tipărirea si multiplicarea, contabilitatea (expertul contabil), consilierul juridic (consultant juridic/avocat), arhivarea, auditul financiar, organizarea evenimentelor şi publicitatea proiectului.