Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Despre noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa – liderul de proiect

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa – este o asociaţie drept privat şi utilitate având ca membrii fondatori 14 unităţi administrativ teritoriale situate într-un areal geografic unitar şi cu abordare zonală integrată din Judeţul Constanţa, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Solicitantul ca asociaţie de dezvoltare intercomunitară este instrument administrativ eficient în scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ-teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.

Obiectivele statutare ale solicitantului sunt:

  • îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
  • reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zonă;
  • dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;
  • dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;
  • protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
  • dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
  • dezvoltarea economică integrată;
  • dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale.

Solicitantul are experienţă, inclusiv prin membri fondatori, în domeniul fondurilor europene nerambursabile şi are aprobat de către autorităţile naţionale şi comunitare un plan integrat de dezvoltare urbană care conţine o listă cu toate proiectele integrate ce sunt în implementare in arealul geografic reprezentat de solicitant, inclusiv proiecte de dezvoltare a resurselor umane. De asemenea, solicitantul a fost partener într-un proiect finanţat din Fondul Social European prin PODCA ce a avut ca obiect formarea personalului (funcţionari publici) din arealul reprezentat ca asociaţie în managementul proiectelor, audit intern, achiziţii publice şi competenţe sociale şi civice. De la înfiinţare solicitantul a participat activ şi a promovat acţiuni pentru dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este o instituţie de prestigiu ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.

Implicarea institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor si proiectelor de interes public implementate.

Înfiinţat ca persoană juridică în anul 2000, având ca obiectiv principal dezvoltarea resurselor umane, promovarea educaţiei, formarea profesională şi dezvoltarea regională, IDRU a implementat cu succes numeroase proiecte cu finanţare europeană şi naţională.

Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane sunt cu recunoaştere naţională, certificatele de calificare/absolvire fiind eliberate sub egida Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Formatorii Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane sunt specialişti cu experienţă relevantă, certificaţi ca formatori în condiţiile legislaţiei în vigoare. Aceştia au făcut parte din echipele de elaborare a programelor de formare profesională, suporturilor de curs şi instrumentelor de evaluare a cursanţilor pentru programe autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor.

Proiectul Formare europeană pentru servicii turistice de calitate aduce o contribuţie considerabilă activităţii de interes public a institutului, fiind un proiect ce îşi propune să menţină pe piaţa muncii un număr mare de persoane angajate.