Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Despre proiect

Proiectul Formare europeană pentru servicii turistice de calitate este finanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 – Acces şi participare la formare profesională continuă

Numărul de identificare al proiectului: 80019

SOLICITANT: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

PARTENER: Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Durata proiectului: 24 luni ( 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013)

Valoare proiect: 1.780.890 lei

Public ţintă – persoane angajate

Servicii gratuite de consiliere şi orientare profesională

  • consiliere profesională a angajaţilor în vederea identificării competenţelor dobândite anterior
  • orientare profesională prin proiectarea unui parcurs de dezvoltare a carierei şi informare privind importanţa pregătirii profesionale continue
  • consiliere în vederea stabilirii obiectivelor profesionale privind participarea la cursurile de calificare şi dezvoltarea competenţelor cheie de lucru în echipă şi comunicare

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Proiectul urmăreşte creşterea calităţii forţei de muncă ocupate în turism, comerţ şi alimentaţie publică. Sectorul selectat – turismul si domenii conexe – reflectă la nivel local tendinţele naţionale de creştere a cererii de forţă de muncă calificată, acest domeniu fiind unul din principalele sectoare economice de activitate care definesc profilul economic al zonei în care se implementează proiectul. Posibilii beneficiari (lucrătorii) cunosc în foarte mică măsură oportunităţile şi beneficiile participării la programe FPC şi la măsuri de consiliere si orientare profesionala. Investiţiile întreprinderilor în formarea propriului personal, mai ales a lucrătorilor necalificaţi sau cu calificare scăzută, sunt reduse.

Egalitate de şanse

Proiectul propus integrează principiul egalităţii de şanse, promovează incluziunea socială din perspectiva promovării îmbunătăţirii nivelului de calificare profesională prin activităţile, grupurile ţintă şi metodele de lucru propuse şi rezultatele anticipate. Proiectul îşi propune promovarea participării la FPC şi la servicii de informare şi consiliere în carieră a anumitor categorii de persoane expuse riscului social sau discriminate (persoane cu un nivel scăzut de educaţie, persoane necalificate sau cu un nivel scăzut de calificare, persoane de etnie rromă, persoane sărace). Nu se va impune nici o condiţionalitate legată de vârstă, starea de sănătate, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, orientare sexuală, convingeri sau gen nici participanţilor la proiect (în echipa de implementare), nici beneficiarilor proiectului. Proiectul, prin obiectivele şi activităţile sale, va respecta prevederile legale legate de asigurarea egalităţii de şanse şi de gen.