Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Anunţuri

Anunt achizitie directa (cumparare directa)

SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT FINALIZARE – PROIECT ,,Formare europeana pentru servicii turistice de calitate’’

 

In cadrul proiectului ,,Formare europeana pentru servicii turistice de calitate’’ – Nr. Contract POSDRU/108/2.3/G/80019, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investeste in oameni’’, Axa prioritara 2 ,,Corelarea invatarii pe tot parcurusul vietii cu piata muncii’’, Domeniul Major de Interventie 2.3 ,, Aces si participare la formare profesionala continua’’, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA CONSTANTA   organizeaza procedura de achizitie directa (cumparare directa) in vederea achizitionarii de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT FINALIZARE – PROIECT necesare implementarii proiectului ,,Formare europeana pentru servicii turistice de calitate’’.

Invitatia de participare poate fi ridicata/solicitata de la sediul Autoritatii Contractante din Constanta, Bd. Tomis, nr. 51, cam. 124.

Termenul limita de primire a ofertelor este de 21 noiembrie 2013, ora 11.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0341/176415, fax: 0341/176416 sau e-mail: proiect.posdru@zmc.ro

———————- Articol publicat la data de 13 noiembrie 2013 ————————–

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Autoritatea Contractantă: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA CONSTANTA

Obiectul contractului: SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT FINALIZARE – PROIECT

Valoarea contractului:

  • Valoare estimată: 18.000 lei fara T.V.A
  • Valoare finală – contractată: 17.700 lei fara T.V.A

Numarul ofertelor primite: 3

Oferta cu pretul cel mai ridicat: 19.500 lei fara T.V.A

Oferta cu pretul cel mai scazut: 17.700 lei fara T.V.A

Operatorul economic semnatar al contractului: S.C.BD.MOESIA RESEARCH S.R.L.