Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Lucrător în comerţ

Lucrator comert


 • Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare
 • Raportarea activităţii de vânzare
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi P.S.I.
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Aplicarea normelor de igienă
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucru în echipă
 • Perfecţionarea profesională
 • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • Promovarea imaginii standului
 • Menţinerea stocurilor de rezervă
 • Verificarea stocurilor cu vânzările
 • Comunicarea cu clienţii
 • Crearea mediului ambiental necesar vânzării
 • Efectuarea vânzării
 • Încasarea contravalorii mărfii

Acte necesare pentru înscrierea la cursurile gratuite de formare profesională:

a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naştere

c) Copie diplomă/adeverinţă de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverinţă de angajat sau alt act ce dovedeşte statutul de angajat

e) Adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)