Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Lucrător în hoteluri

Lucrator hotel


  • Potenţialul turistic
  • Baza tehnico materială în turism şi alimentaţie publică
  • Comportament profesional
  • Calcule economice specifice serviciilor
  • Ergonomie în unităţile hoteliere de turism şi alimentaţie publică
  • Servirea centrată pe turist
  • Servicii hoteliere la nivelul holului
  • Servicii hoteliere la nivelul etajului
  • Servicii suplimentare prestate turiştilor
  • Calitatea serviciilor hoteliere

Acte necesare pentru înscrierea la cursurile gratuite de formare profesională:

a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naştere

c) Copie diplomă/adeverinţă de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverinţă de angajat sau alt act ce dovedeşte statutul de angajat

e) Adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)