Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Obiective

Obiectiv General – proiectul Formare Europeană pentru servicii turistice de calitate, implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii.
  2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere şi orientare profesională.
  3. Creşterea nivelului de informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului prin participarea la programe de consiliere si orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate.
  4. Creşterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajaţi din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfăşurării programelor de formare profesională continuă (FPC).

Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului au fost stabilite în urma analizei situaţiei economico-sociale din regiune, precum şi a capacităţii existente în teren pentru furnizarea unor programe FPC şi programe de consiliere si orientare profesionala la un nivel calitativ corespunzător aşteptărilor angajatorilor şi forţei de muncă din regiune.

Obiectivele proiectului vizează asigurarea celei mai bune căi de consolidare a performanţei economice a întreprinderilor care activează în domeniul turismului şi alimentaţiei publice în regiune – îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale forţei de muncă.

De asemenea, proiectul urmăreşte asigurarea condiţiilor propice pentru dezvoltarea continuă a carierei lucrătorilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice si comerţului prin participarea la servicii de informare şi consiliere în carieră.

La nivel individual, proiectul va contribui la dezvoltarea ocupabilităţii în rândul lucrătorilor din acest sector marcat de o dinamică economică şi tehnologică ridicată. Proiectul va contribui la obiectivul general al POSDRU – dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii mai ales prin asigurarea unor resurse capabile să se integreze şi să se menţină durabil pe piaţa muncii.

De asemenea, proiectul răspunde obiectivului Axei prioritare 2 a POSDRU (Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii) şi anume facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip ”pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Obiectivele proiectului se structurează în jurul a două obiective specifice Axei Prioritare nr.2: Promovarea accesului angajaţilor la programele de formare profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete şi promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul grupurilor interesate. Prin stabilirea acestui obiectiv general şi a celor patru obiective specifice se va urmări, ca finalitate generală, dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman din regiunea în care se va implementa proiectul.