Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri gratuite de calificare în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului

Calificarea contează. Pentru că poţi avea parte de:

Afla cum te poti inscrie »

Acasa » Stiri » Calificarea angajaţilor = Calitatea serviciilor

Calificarea angajaţilor = Calitatea serviciilor

septembrie 17, 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 ’’Acces şi participare la Formare Profesională Continuă’’

 16 septembrie 2013

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CALIFICAREA ANGAJAŢILOR = CALITATEA SERVICIILOR

  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa” a organizat reuniunea membrilor şi a potenţialilor membri ai reţelei de parteneriat pentru promovarea formării continue a angajaţilor, organizată în cadrul proiectului “Formare europeană pentru servicii turistice de calitate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 în data de 16 septembrie, ora 12.30, la Hotel Ibis (str. Mircea cel Bătrân nr.39B – 41), sala Ovidiu.

Reuniunea şi-a propus să aducă în atenţia publicului teme de interes pentru piaţa muncii din România, oferind cadrul interactiv al unei dezbateri privind facilitarea participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă.  Astfel, în cadrul evenimentului au fost trecute în revistă aspecte privind beneficiile participării angajaţilor la programe de consiliere şi formare profesională, modul de implementare a unor astfel de programe în cadrul companiilor româneşti, precum şi noile perspective europene cu privire la investiţia în capitalul uman. Masa rotundă a prilejuit, de asemenea, prezentarea unor exemple de bună practică privind aplicarea programelor de formare profesională pentru angajaţii unor companii care activează în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului din România.

Evenimentul a continuat seria de activităţi din cadrul proiectului Formare europeană pentru servicii turistice de calitate, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul are ca scop creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, alimentaţiei publice în Judeţul Constanţa, Regiunea de Dezvolatre Sud – Est.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul, vă invităm să accesaţi  www.calificareinturism.ro.

Despre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa”

 • este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară de drept privat şi utilitate având ca membrii fondatori 14 unităţi administrativ teritoriale situate întrun areal geografic unitar şi cu abordare zonală integrată din Judeţul Constanţa, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST;
 • este instrument administrativ eficient în scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator  privind atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.

 

OBIECTIVELE statutare ale Zonei Metropolitane Constanţa

 • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
 • Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice
 • Dezvoltarea economică integrată;
 • Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
 • Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;
 • Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zonă;
 • Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
 • Atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa”are experienta, inclusiv prin membri fondatori, in domeniul fondurilor europene nerambursabile si are aprobat de catre autoritatile nationale si comunitare un plan integrat de dezvoltare urbana care contine o lista cu toate proiectele integrate ce sunt in implementare in arealul geografic REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST inclusiv proiecte de dezvoltare a resurselor umane.

Comunicat de presă